el projecte

CONTEXT

 

Hi ha una diferència significativa en el sector esportiu entre les llicències federatives d’homes i de dones en el 90% dels esports, en la majoria dels països europeus. No és fàcil assenyalar els factors que influeixen (qüestions financeres, estereotips de gènere, etc.), però el que és clar, és la influència i la pressió imminents exercides pel discurs patriarcal sobre la igualtat de gènere en l’esport, per no parlar de la força dels mitjans de comunicació.

A més, encara que les desigualtats de gènere en les taxes de participació són reals per a tots els esports, això és particularment cert respecte a uns esports més concrets i que tradicionalment estan associats amb els homes.

LA IDEA

DESCRIPCIÓ GENERAL

GAP WOMEN està fermament compromès amb les dones adultes de 18 a 50 anys, incloses les dels grups en risc d’exclusió social (immigrants, refugiades, discapacitades físiques i intel·lectuals, malaltes mentals, víctimes de violència de gènere, etc.) però també amb organitzacions, federacions, clubs i autoritats públiques que han d’assumir el compromís de promoure l’esport per la igualtat, la integració social, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic.

OBJECTIUS

L’objectiu principal del projecte GAP WOMEN se centra en la promoció de la participació de les dones en l’esport amb la finalitat d’augmentar el nombre de llicències federatives de dones, al mateix temps que es promou l’esport integrador i sostenible. A aquest efecte, prendrà com a punt de partida un estudi preliminar sobre la situació actual de la bretxa de gènere en l’esport i donarà poder a les federacions i altres organitzacions oferint formació (en línia, per a impulsar la digitalització en la indústria) i eines per a noves bones pràctiques.

GOALS

1

CONSTRUIR VINCLES ENTRE STAKEHOLDERS EUROPEUS

per a sensibilitzar al sector de l’esport, a les autoritats públiques i al públic general, sobre la importància de la igualtat de gènere i la inclusió.

Establir els mecanismes necessaris per a fomentar la cooperació entre les parts interessades sobre el terreny, mitjançant la formació i la realització d’esdeveniments esportius igualitaris i més inclusius.

Conscienciar, sensibilitzar i prendre mesures per a garantir que els grups vulnerables i/o minoritaris tinguin les mateixes oportunitats a participar en esdeveniments esportius.

2

DISSENYAR I IMPLEMENTAR ESTRATÈGIES QUE INCLOUEN LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

S’establiran estratègies de comunicació efectives i esdeveniments esportius integradors i sostenibles, per a sensibilitzar i estimular la participació de les dones en l’esport, al mateix temps que s’animarà a la comunitat a eliminar les mentalitats i els estereotips de gènere preconcebuts.

Promoure la digitalització de les federacions esportives, reconeixent el compromís de formar per millorar la igualtat de gènere en els esdeveniments i activitats esportives.

Fomentar la inclusió de grups vulnerables, i la participació de les dones en els esdeveniments esportius mitjançant l’streaming.

3

DESENVOLUPAR UNA METODOLOGIA PER ESDEVENIMENTS ESPORTIUS MÉS ECOLÒGICS I INCLUSIUS

Promoure i implementar esdeveniments esportius sostenibles a través dels conjunts d’eines que es dissenyaran i distribuiran.

Contribueix al reconeixement de la diversitat en l’esport i a la seva contribució a la sostenibilitat.

ACCIONS

LITERATURE REVIEW
I MAPPING

Revisar els articles d’investigació publicats sobre la participació femenina en esports federats, estereotips de gènere i variables que tenen un paper important per les diferències de gènere en llicències federatives. Creació d’enquestes i grups de debat.

CAMPANYES I ESDEVENIMENTS

Activitats i campanyes que permeten provar les conclusions obtingudes en els estudis de les fases anteriors del projecte i aplicant estratègies específiques de comunicació i difusió dirigides a reduir les diferències de gènere en les llicències federatives.

Els esdeveniments del 8 de Març o la EWS s’organitzaran per tal de fomentar la participació femenina en esdeveniments esportius.

D’altra banda, aquests esdeveniments també serviran per promoure el respecte amb el medi ambient en esdeveniments esportius.

CREACIÓ D'UNA EINA D'APRENENTATGE EN LÍNEA

Creació de cursos en línea que concienciin, sensibilitzin i eduquin als membres de les federacions i club sobre la igualtat de gènere. Aquests cursos seran provats i finalment disponibles pels entrenadors i altres professionals.

DIFUSIÓ & DIVULGACIÓ

Difussió a través de diferents canals de comunicació per donar a conèixer el projecte. La creació d’aquest lloc web al començament del projecte s’utilitzarà com a base de dades de totes les actualitzacions del projecte. A més, la informació es distribuirà entre les xarxes socials dels socis i col·laboradors.